17.12.06

Socialització i lloguer dels llibres de text

Vocal:
Mercè Gil
Col.laboradors:
Cristina Ferrer · Sílvia Ibáñez · Elena Calvo · Tània Veguillas · Emma Zurita
Funcions:
  • Gestió, reparació, inventari, compra de llibres de text per a cada curs.
  • Seguiment dels llibres nous que arriben i relació amb les editorials.

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.