17.12.06

Activitats extraescolars

Vocals:
Gemma Pauné · Elena Calvo

Col.laboradors:
Joanna Newman · Koni Franco


Funcions:
  • Obrir terminis d’inscripció
  • Preparar impresos
  • Vontrol de les inscripcions
  • Preparació de les circulars…
  • Contactes amb Serveis d’Esplai per concretar i contractar les extraescolars de cada curs Establiment de les franges horàries.

Comissions per activitat:

Teatre
Responsable:
Sara Davison

Col.laborador:
Jordi Pruna
Funcions: Contactes amb l’empresa organitzadora. Contractació del servei.

Natació
Responsable:
Koni Franco
Funcions: Contactes amb Polisportiu Estació del Nord. Contractació del servei, establir monitors per fer l’acompanyament fins a la piscina.

Classes d’àrab
Responsables:
Rabia Gueddari · Latifa Benzina
Funcions: contactes amb els responsables. Quan toqui fer-la al Cervantes, caldrà preveure espai i franja horària adequada.

Esplai de setembre, esplai de juny i Casal d’estiu

Responsables:
Gemma Pauné · Elena Calvo
Funcions: Contacte amb Servei d’Esplai per contractar aquests serveis. Demanar la subvenció que dóna el Departament d’Educació específicament per a fer l’Esplai de setembre i justificar-la.

Servei d’acollida matinal i de la tarda

Responsable:
Joanna Newman
Funcions: Fer-ne el seguiment

Dansa
Responsable:
Encara no n'hem trobat responsable -t'hi animes?

Col.laborador:
Áurea Martín
Funcions: Fer-ne el seguiment


Esplai diari de 17:00 a 18:00h. (Serveis d’Esplai)
Responsable: Encara no n'hem trobat responsable -t'hi animes?
Funcions: Establir diferents opcions i fer-ne el seguiment.

Colònies AMPA

Responsable:
Cristina Fons
Funcions: Contacte amb Servei d’Esplai per contractar el servei de les Colònies de l’AMPA.

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.