21.10.12

Repartiment de tasques a cada curs


El divendres passat (19 octubre) es va celebrar la primera reunió del curs de delegats/des amb la directora de l'escola. Un dels temes més destacats va ser la proposta d'assignar a cada classe unes tasques concretes a realitzar que requereixen la col·laboració conjunta de les famílies amb l'escola. Es tracta tant de festes i celebracions, com de diferents tasques importants i imprescindibles per al bon desenvolupament de l'activitat de l'escola. L'objectiu és que curs que té l'activitat assignada assumeixi "el gruix" de la responsabilitat de coordinar i executar la tasca, això és fer propostes innovadores, planificar els recursos materials i humans necessaris, coordinar-se amb l'escola, dinamitzar pares i mares a participar-hi (tant del curs en qüestió com de la resta de cursos), fer-ne els preparatius, etc.. Veieu el repartiment de tasques pel curs 2012-13:
  • P3 i P4: folrat de llibres. Cita quinzenal
  • P5: festa de la Castanyada (31.10.2012)
  • 1r: Festa-Concert de Nadal (20.12.2012)
  • 2n: Programa Agenda 21
  • 3r: Dissabtes de manteniment (reparacions....)
  • 4rt: Contes per la Pau (31.01.2013)
  • 5è i 6è: Carnestoltes (08.02.2013)
Per a qualsevol dubte o consulta contacteu amb el delegat/da del vostre curs. Consulteu el calendari del Blog, al final de tot (scroll) del blog, on hi trobareu totes les activitats, festes i el calendari escolar. 

Seguirem informant !

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.