2.12.07

Assamblea General de l'AMPA

ASSAMBLEA PER A TOTES LES FAMÍLIES

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de l’AMPA a les noves famílies
2. Memòria d’activitats curs 06/07
3. Memòria econòmica i subvencions tramitades curs 06/07
4. Previsió d’activitats curs 07/08
5. Torn obert d’intervencions
6. Presentació de candidatures per renovar la junta


Hi haurà servei d'acollida

Quan? Dimarts 4 de desembre de 2007 a les 17:15h
On? Escola
Qui? Per a totes les famílies de l'escola (sòcies o no de l'AMPA)

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.