24.3.16
II JOCS FLORALS

Abril 2016

MARES, PARES, AVIS, ÀVIES, TIETS, TIETES…

ets poeta? narrador? contacontes? orador? joglar?..

 Animeu-vos a participar al segon concurs literari per a les famílies de l’escola!


BASES DEL CONCURS:

1- Aquest concurs s'adreça a tots els familiars adults dels alumnes de l’Escola Cervantes.

2- II Jocs Florals de l’AMPA CERVANTES aplega dues vessants:  poesia i microrelats. Opten als premis els treballs presentats en cadascuna de les categories que compleixin les bases de l'esmentat concurs.

3- Pel que fa a la presentació dels treballs:
                  - Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès. 
                  - Han d’estar escrits a ordinador, per una sola cara, a doble espai,  Arial 12,  grapats i amb el títol i la categoria a cadascuna de les còpies. No s’accepten còpies signades o bé que no compleixin alguns dels requisits.
                 -  El tema és lliure.
                 -  Els treballs han de ser originals i inèdits.
                -   Es pot presentar un treball per modalitat i cada participant no pot obtenir més d’un premi.
                - L’extensió dels escrits és:
v                POESIA: màxim 40 versos
v                MICRORELAT: màxim 250 paraules.

4- Forma de lliurament dels treballs: 
                 - Tots els treballs s’han de presentar en un sobre tancat. A l’exterior del sobre cal que hi consti el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor, la llengua i la categoria (poesia, microrelat). 
                 - Igualment cal presentar un altre sobre, a l’interior del qual s’han de fer constar les dades següents: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica, i nen o nena de l’escola del que s’és familiar. El sobre s’ha de presentar tancat i a la part exterior hi ha de constar el pseudònim i el títol de l’obra.

5- Els treballs s’han de lliurar entre el 29 de març i el 18 d’abril del 2016 a la consergeria de l’escola.

6- El veredicte del jurat es farà públic el dia de la festa de Sant Jordi a l’escola.

7- Es demanarà una còpia en format Word via e-mail als guanyadors per tal de poder publicar les obres a la Revista Tornaveu.

8- Qualsevol situació imprevista que pugui sorgir, es resoldrà en el si del jurat i l’AMPA.Per a més informació contacteu amb:  juntadelcervantes@gmail.com

Quan? Del 29 de març al 18 d'abril
On?     A l'escola Cervantes
Qui?    AMPA

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.