15.1.13

Eleccions al Consell Escolar: Vota!!


Aquest divendres dia 18 de gener se celebraran les eleccions per la renovació dels representants de pares i mares al Consell Escolar de l'EscolaEl consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: la directora, els professors, els alumnes, personal d'administració i serveis, pares i mares..

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. Tots estem convocats a votar. Podeu triar fins a 3 candidates de les 4 mares que s'han presentat: Laia Arnal, Purita Méndez, Clara Jori i Carmen Soriano.

Trobareu les butlletes per a votar a la Biblioteca de l'Escola. Teniu dret a decidir. Veniu i participeu-hi !

Quan? Divendres 18 de gener de 2013
On?  Biblioteca de l'escola
Qui? Tots els pares, mares i tutors d'alumnes de l'escola

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.