10.12.12

Eleccions als Consells EscolarsEl curs escolar 2012-2013 hi ha eleccions als consells escolars de centre

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu formen part del consell escolar del centre i hi participen per mitjà de representants escollits en eleccions. El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. Els representants dels diversos sectors al consell escolar són escollits per un període de quatre anys, i cada dos anys s'ha de renovar la meitat dels seus membres.

El calendari del procés electoral és:

·       Inici del procés: 3 de desembre de 2012
·       Constitució de les meses electorals: 13 de desembre de 2012
·       Votacions de cada sector: del 14 al 18 de gener de 2013
·       Constitució del consell escolar: abans del 25 de gener de 2013

Més info: http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola 

Quan? desembre 2012 - gener 2013
On?  Escola Cervantes
Qui? Tots els pares, mares i tutors d'alumnes

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.