3.3.08

Manifest de Suport a la Criança

COORDINADORA NOVES POLÍTIQUES FAMILIARS


Adheriu-vos a la campanya de la Coordinadora per unes noves polítiques familiars de la que el grup Marató amb Nadó en forma part activa i feu que tots els partits polítics es comprometin a recolzar activament la criança.

Podeu adherirvos-hi com a particulars o bé com a entitat, només heu de fer un clic a www.apoyalacrianza.com


Cap comentari:

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.