21.12.12

Nous Estatuts de l'AMPA del Cervantes


La Junta directiva de l'AMPA us comunica que en compliment de la normativa vigent, s'ha procedit a fer unes modificacions als Estatuts de l'associació a fi i afecte d'adequar-nos a les indicacions de les autoritats de justícia de l'Estat competents en matèria de subvencions. Les modificacions fetes són mínimes, i s'han fet amb una voluntat absolutament "instrumental", de poder acomplir amb els requisits que estableix la llei i poder ser beneficiaris de convocatòries d'ajuts públics. Consulteu els nous estatuts

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.